Walne 2017 Drukuj
Wpisany przez Andrzej Gall   
czwartek, 09 lutego 2017 09:42

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej “Bicykl” w Kołobrzegu                                                             

ul. Zapleczna 7G/13, 78- 100 Kołobrzeg

www.bicykl.tkk.pl

Kołobrzeg,dnia 07.02.2017 r.                                           

                                                                 

Sz.P.

Koleżanki i koledzy

członkowie

Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „BICYKL”

Uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej “Bicykl” w Kołobrzegu, które odbędzie się w

dniu 27.03.2017 r. o godz. 18.00 w Hotelu Centrum w Kołobrzegu, ul. Katedralna 12.

 

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r.

  3. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

  4. Sprawozdanie realizacji planu wycieczek w 2016 r.

  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2017.

  8. Podjecie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

     9.Sprawy różne

   10. Zakończenie zebrania.

 

 

Prezes  Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Bicykl”

                                                                                                                     Andrzej Gall