Walne Drukuj
Wpisany przez Andrzej Gall   
niedziela, 09 marca 2014 10:28

Koleżanki i koledzy

członkowie

Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „BICYKL”

 

Uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej “Bicykl” w Kołobrzegu, które odbędzie się w

dniu 21.03.2014 r. o godz. 18.00 w Hotelu Centrum w Kołobrzegu, ul. Katedralna 12.

Porządek spotkania:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2013 r.
  3. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
  4. Sprawozdanie realizacji planu wycieczek w 2013 r.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2014.
  8. Podjecie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

9.Sprawy różne

10. Zakończenie zebrania.

                                                            

Prezes Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Bicykl”

                                                                                  Andrzej Gall